Stamboom

De stamboom is in tegenstelling tot de stamreeks een overzicht van een nageslacht. Het omvat in principe alle nakomelingen van een stamvader langs mannelijke lijn: dus alle zonen en dochters van alleen de mannen. Van de kinderen worden dus alleen de mannen (dragers van de familienaam) verder vervolgd...

In een stamboom  krijgen personen een nummer volgens een bepaald systeem. Zo kun je de verschillende generaties en de relaties tussen de personen in een lijst met voorouders terugvinden. Dat systeem wordt in een stamboom verfijnd door de kinderen van de stamvader in volgorde van geboorte de cijfers 1, 2, 3 enzovoort te geven. Kinderen met nageslacht krijgen een generatienummer, meestal gevolgd door kleine letters a, b, c enzovoort.

Het begrip 'stamboom' wordt - eigenlijk ten onrechte - ook regelmatig gebruikt om de andere vormen van genealogisch onderzoek aan te duiden. In de volksmond worden de termen genealogie en stamboomonderzoek vaak door elkaar gebruikt, als waren het synoniemen....