Stamreeks

De stamreeks is de eenvoudigste vorm van genealogie. Het is de dunste lijn van voorouders, in de meeste gevallen slechts van vader op zoon gaande: de mannelijke lijn. De stamreeks is de oudste vorm van genealogie. Zo treffen we in het Oude Testament in het vijfde en het tiende hoofdstuk van Genesis al stamreeksen aan. 

Wanneer wij een stamreeks voor u uitzoeken, dan vormt de lijn van vader op zoon de basis. Daarnaast vermelden we de partners/echtgenotes met alle gegevens die we kunnen achterhalen...

In een stamreeks krijgen personen een nummer volgens een bepaald systeem. Zo kun je de verschillende generaties en de relaties tussen de personen in een lijst met voorouders terugvinden. In een stamreeks worden de opeenvolgende generaties aangeduid met Romeinse cijfers (I, II, III). De stamvader krijgt het cijfer I, zijn zoon II, zijn kleinzoon III enzovoort.