Mogelijkheden en kosten...

Het is niet eenvoudig een vast bedrag te noemen voor een onderzoek. Afhankelijk van de geboortedatum van de persoon die het uitgangspunt vormt, kan het aantal op te sporen voorouders nogal variëren. Bij een stamreeks zal het aantal gevonden voorvaders  meestal tussen de 5 en 10 liggen (misschien zelfs nog meer), bij een kwartierstaat (alle voorouders) verdubbelt het aantal namen per generatie.

Wanneer de 'probandus' (persoon die het uitgangspunt vormt voor het voorouderonderzoek) is geboren rond het jaar 2000 heb je toch al gauw 6 generaties voorouders in de periode tot 1811 (invoering Burgerlijke Stand) en meestal ook nog minimaal 2 generaties vóór 1811.

Verderop deze pagina kunt U een indicatie krijgen voor de kosten van een onderzoek....

We hopen dat u beseft dat sommige onderzoeken best wel tijdrovend kunnen zijn. De grootste genealogische onderzoeksmogelijkheden, de stamboom en de parenteelstaat, worden pas in overweging genomen nadat er eerst een onderzoek op kleinere schaal is gedaan. U kunt kiezen uit de volgende onderzoeken (klik op de knop voor meer informatie over mogelijkheden en kosten*) :

Ons werkgebied is Nederland, dat wil zeggen dat we binnen Nederlands grondgebied op zoek gaan naar uw voorouders. Als u een typisch Nederlandse achternaam hebt, is de kans groot dat uw voorouders (grotendeels) uit Nederland afkomstig zijn. Mochten we toch op buitenlandse voorouders stuitten, overleggen we eerst met u alvorens we verder zoeken in die richting.... In Nederland zijn de bronnen redelijk toegankelijk (mits de betrokken voorouders overleden zijn), in het buitenland ligt dat vaak moeilijker...

* Vooronderzoek is ten allen tijde gratis, tenzij anders overeengekomen.Vooronderzoek wordt gedaan om te bepalen of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een uitgebreid(er) onderzoek....