Kosten Kwartierstaat

Onderzoek van lijn kind-ouders-grootouders-overgrootouders-....-oudst bekende voorouders.... (inclusief gegevens van de gezinssamenstelling)

De gevonden gegevens worden gepresenteerd in een digitaal bestand (tegen kleine bijbetaling kunnen we dit uitprinten en via post naar u opsturen). Naast een bestand met gegevens ontvangt u - eveneens digitaal - een afbeelding met een schematisch overzicht van de onderlinge familiebanden (naar keuze 4 of 5 generaties). Deze afbeelding (foto) kunnen wij desgewenst ook laten afdrukken.... 

Aantal generaties voorouders (aantal voorouders) Prijs
4 generaties (14 voorouders)* € 75,00
5 generaties (30 voorouders) € 150,00
6 generaties (62 voorouders) € 300,00
7 generaties (126 voorouders)** € 600,00
8 generaties (254 voorouders)** € 1200,00
9 generaties en meer (meer dan 500 voorouders)** € 1800,00

 

Ook bij het laten uitzoeken van uw kwartierstaat, kunt u gerust  'in stappen' de kwartierstaat laten uitzoeken... Bijvoorbeeld eerst 6 generaties en vervolgens 'generatie 7'  tegen bijbetaling.

* 4 generaties voorouders = 2 ouders + 4 grootouders + 8 overgrootouders = 14 voorouders.... Deze optie is vooral bedoeld als u bijvoorbeeld meer wilt weten over de voorouders van uw grootvader. De meeste mensen kennen de namen van hun grootouders nog wel, daarvoor is vaak weinig bekend... Dat zou een reden kunnen zijn om voor deze optie te kiezen.

** Wanneer je verder terug gaat in de tijd, bestaat de kans dat gegevens van voorouders niet meer te achterhalen zijn. In een kwartierstaat is vrijwel altijd wel een 'lijn' te vinden die onderbroken wordt doordat er bijvoorbeeld een voorvader niet bekend is (buitenechtelijk kind). Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld Doop-, Trouw- en Begraafregisters van een bepaalde kerkelijke gemeente verloren zijn gegaan. In de meeste kwartierstaten kunnen sommige lijnen worden gevolgd tot circa 1550-1600 (en mogelijk nog verder terug), enkele andere lijnen komen niet verder terug dan circa 1750.