Kosten Parenteelstaat

Onderzoek van het complete nageslacht van de stamouders (alle nakomelingen).

Veel familienamen werden rond 1811 aangenomen (invoering Burgerlijke Stand). Meestal namen broers en zusters dezelfde familienaam aan en is de familienaam terug te voeren op hun ouders (geboren rond 1725-1750). Maar er zijn ook veel familienamen die voor 1811 al werden gebruikt. Soms omdat het adellijke of rijke families betrof, maar ook vaak omdat mensen 'ter onderscheid' werden aangeduid met een 'bijnaam' die later (na 1811) ook werd gebruikt als familienaam...

Bij dit onderzoek kunt u in principe uitgaan van ieder ouderpaar met nageslacht. Dit onderzoek is lastiger en uitgebreider dan een stamboom. Lastiger omdat het zich niet meer beperkt tot één familienaam en twee keer zo uitgebreid omdat ook de nakomelingen van de dochters worden uitgezocht...

Kosten.

Het is lastig één bedrag te noemen voor het uitzoeken van een parenteelstaat. Dat hangt ondermeer af van wanneer de stamouders van de parenteel leefden... Het maakt al veel uit of de stamouders leefden rond 1800 of rond 1700: In 100 jaar heb je circa 3 generaties. Met een vervijfvouding van het aantal nakomelingen per generatie (in die tijd) kom je al op 5 kinderen x 5 kleinkinderen x 5 achterkleinkinderen = 125 nakomelingen in slechts 100 jaar!

Verder moet u beseffen dat wij ons niet bezighouden met het onderzoek naar nog levende nakomelingen van de stamouders. Deze gegevens zijn in Nederland niet toegankelijk voor stamboom-onderzoek:

  • akten van geboorten zijn na 100 jaar openbaar
  • huwelijksakten zijn na 75 jaar openbaar
  • akten van overlijden zijn na 50 jaar openbaar

We kunnen u van dienst zijn met het samenstellen van een parenteelstaat die zich aan deze regels houdt (i.v.m. de privacy-regels). U kunt uiteraard zelf kontakt opnemen met 'verre familieleden' die nog leven...

Neem kontakt op met ons via onderstaande link. Na overleg zullen we u een richtprijs geven voor het totale onderzoek..