Kosten Stamreeks

Onderzoek van lijn kind-vader-grootvader-overgrootvader-....-oudst bekende voorvader.... (inclusief gegevens van echtgenote en gezinssamenstelling)

De gevonden gegevens worden gepresenteerd in een digitaal bestand (tegen kleine bijbetaling kunnen we dit uitprinten en via post naar u opsturen). Naast een bestand met gegevens ontvangt u - eveneens digitaal - een afbeelding met een schematisch overzicht van de onderlinge familiebanden. Deze afbeelding (foto) kunnen wij desgewenst ook laten afdrukken.... 

Stamreeks terug tot Prijs
1800 € 100,00
1700 € 150,00
zover mogelijk terug* € 200,00

* In de meeste gevallen lukt het nog wel voorvaderen te vinden van vóór 1800. Daarvoor kan het onderzoek spaak lopen... Dit is ondermeer afhankelijk van het feit of de Doop-, Trouw- en Begraafregisters bewaard zijn gebleven van de plaats waar de oudstbekende voorvader vandaan kwam. Kies dus eerst vooréén van de twee eerste opties (tot 1800 terug of tot 1700 terug) alvorens verder terug te laten zoeken... U kunt gerust bij optie 1 beginnen, en vervolgens 'bijbetalen'  voor verder onderzoek.