Kosten Naam-Stamboom

Onderzoek naar de herkomst van een voornaam (zover mogelijk terug)

Ik ben vernoemd naar mijn grootvader, mijn grootvader werd vernoemd naar zijn grootvader. Vervolgens werd laatstgenoemde grootvader vernoemd naar een oom, etc. etc.... 

Bij vernoeming van kinderen werden meestal eerst de grootouders vernoemd, vervolgens ooms en tantes....

Met dit onderzoek is te achterhalen waar een voornaam vandaan kwam... Is uw voornaam een voornaam die al vanaf het begin afkomstig is uit uw eigen familie/stamboom? Zoniet, wie is het oudst-bekende familielid met deze voornaam?

Kosten voor dit onderzoek (ongeacht het aantal generaties): € 200,00

Bent u vernoemd en wilt u laten uitzoeken waar uw voornaam vandaan kwam? Neem dan kontakt met ons op via onderstaande link: