Stamboom Hermans


Hermans-Ruijten; Hermans-Van den Eijnden; Gijzels-Hermans

Het gezin Gijzels-Hermans in 1918 vlnr Frans, Maria, Annie, Johan, Mariet; vader Adriaan ontbreekt

Hieronder staat de stamboom van de familie Hermans. Uiterst links staat Maria Elisabeth Hermans, de stammoeder van de Hermansen uit Maasbracht. Vervolgens het gezin van de grootouders van mijn oma Maria, Hermans-Ruijten. En daarna het gezin Hermans-Van den Eijnden. In 1882 trouwde Maria Elisabeth Van den Eijnden met Antoon Hermans. Zij kregen zeven kinderen, waarvan mijn oma de oudste was. Maria Elisabeth overleed tijdens de bevalling van haar zevende kindje, een meisje dat levenloos ter wereld kwam. Zeven jaar na haar overlijden hertrouwde Antoon met Maria Melania, de jongere zus van Maria Elisabeth. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Dan volgt het gezin van mijn grootouders Maria en Adriaan Gijzels-Hermans, en tot slot het gezin Smits-Gijzels, waartoe ik behoor.